Microsoft Dynamics NAV se pyšní další verzí, která vyšla dne 26.10.2016.

Nová verze na rozdíl od předchozích má nejen příznivě vylepšený vzhled úvodní obrazovky, ale také vestavěné Power BI a službu Office 365. Mezi další tutoriály patří doplněná funkce pracovních postupů (workflow) o schvalování v pokladních dokladech, bankovních výpisech a příkazech, zápočtech a prodejních a nákupních zálohách. Účtování na zkoušku známé jako Náhled účtování přibylo naopak i na formuláře prodejních a nákupních záloh, pokladních dokladů a zápočtů. Jednou z velmi praktických novinek, kterou uživatelé jistě uvítají v pokladních dokladech, je funkce Kopírovat doklad.

Hlavními výhodami verze 2017 + Spades standard jsou:

Česká legislativa

Nabízíme plně legislativní soulad, v jehož rámci řešíme například nové požadavky české legislativy (EET, Kontrolní hlášení, hlášení lihu, evidence vína).

Elektronická evidence tržeb

Funkcionalita umožňující odeslání podléhající transakce na server Finanční správy pomocí internetového spojení. Server po odeslání následně odpoví zprávou s jedinečným kódem, který je přidělen na doklad zákazníkovi. Samozřejmostí je jak online, tak offline režim, v případě výpadku internetového spojení.

Správa certifikátů

Jedná se o obecnou funkcionalitu sloužící pro správu bezpečnostních certifikátů, tzv. pro bezpečnou komunikaci mezi NAV a dalšími aplikacemi a webovými službami.

Došlé doklady

Funkce Došlé doklady byla doplněna na formuláře nákupních a prodejních záloh, zápočtu a účtovaného zápočtu. Od nás pak rozšířené o řádky a proces schvalování.

Interní doklady

Kdo zná standardní řešení, zapoměňte na deníky. Pro vše jsme vytvořili doklad (interní finanční, skladové, výrobní doklady).

Šablony dokladů, periodická fakturace

Vše lze přednastavit, doklad na 3 kliknutí a zadání částky. Periodická fakturace včetně voleb typu řádků (stejná částka, volitelná částka, výpočtová částka, neperiodický řádek).

Seznam modulů v rámci Spades Standard

Kód Název Popis
SPA001 Spades základ Obecná vylepšení NAV
SPA003 Šablony dokladů Vylepšení prodejních a nákupních dokladů. Zjednodušuje a zefektivňuje tvorbu dokladů (předvyplnění údajů dle typu dokladu, …).
SPA004 Kniha přijatých dokladů Evidence došlých dokladů
SPA006 Zálohové faktury Vlastní řešení pro zálohové faktury – jednodušší a s větší možností oprav a ručních zásahů
SPA011 Banka Homebanking
SPA102 Cenotvorba Kampaně, sledování a automatická tvorba cen, rozšířené možnosti tvorby
SPA103 Ceny dle lokací Prodejní ceníky a slevy dle lokací
SPA105 Kontroly Rozšířené uživatelské a systémové kontroly a omezení
SPA107 Reklamace Reklamační doklady
SPA203 Sešit požadavků Optimalizace nákupu a pořízení zboží na základě potřeb společnosti
SPA205 Interní deníky Interní finanční a skladové deníky
SPA206 Splátkový kalendář Definice a správa splátkového kalendáře u přijatých a vydaných faktur
SPA207 Periodické doklady Doklady pro opakovanou fakturaci.
SPA208 Doporučený termín platby Rozšíření standardní nasmlouvané splatnosti se zohledněním skutečnosti. Vstupuje i do Cashflow.
SPA223 Projektové řízení Rozšířený modul projektového řízení
SPA231 Pozastávky Definice pozastávek
SPA240 Správa změn dimenzí Správa změn dimenzí po zaúčtování dokladu
SPA241 Závislosti dimenzí Definice závislostí dimenzí – lze snadno definovat, že například po výběru střediska ADMIN je již jen omezený možný výběr hodnoty dimenze skupina nebo je automaticky vybrána hodnota jiné závislé dimenze.
SPA242 Automatické dimenze Automatická tvorba dimenzí prodejce, kategorie zboží, výrobce, projektu, zákazníka. Snadno rozšiřitelná i o další zdrojová data.
SPA251 Původní měna Uchovávání původní měny a kurzu u věcných položek
SPA252 Opravy dokladů Opravy zaúčtovaných dokladů a zjednodušení práce při stornu dokladu. Změny popisů v položkách.
SPA255 Rozšíření adres Definice korespondenční adresy. Rozšíření adresy příjemce a dodávky na dokladu o email a telefonní číslo.
SPA259 Správa číselných řad Automatizace generování číselných řad
SPA260 Správa tisků dokladů Rozšířená správa tisků dokladů – definice více sestav pro tisk a uživatelský výběr, tisky na jehličkové tiskárně, tisk poznámek na dokladu (před nebo za řádky), tisk dokladů s razítkem firmy nebo dle uživatele s jeho podpisem
SPA271 Omezení doby nečinnosti Automatické ukončení činnosti uživateli při nastavené době nečinnosti.
SPA272 Statistika užívání sestav Statistika užívání sestav uživatele
SPA280 Cashflow Advance Rozšíření modulu Cashflow
SPA283 ARES Vylepšené napojení na ARES
SPA286 Totals Counter Součty číselných sloupců na přehledu dokladů
SPA289 Tisky čárových kódů Tisky čárových kódů
SPA301 Style Policies Barvení řádků přehledu dokladů pro snazší orientaci uživatele.

Seznam volitelných modulů Spades

Kód Název Popis
SPA104 Sledování zboží Rozšířené možnosti multidimenzionální kategorizace zboží, sledování šarží a sériových čísel
SPA111 Bonusy Modul na sledování obratů dodavatelů a stanovení zpětných bonusů
SPA230 Půjčovna Evidence a správa zápůjček
SPA233 Konsolidace Konsolidace více firem a zemí (číselníky, položky apod.)
SPA262 Elektronická fakturace (Orion) Napojení na modul Orion naší spřátelené firmy CCV
SPA282 Online dokumentace Tlačítko Dokumentace – obecný nástroj, který umožní uživateli dostat se k relevantní dokumentaci k funkčnosti a oknu na které zrovna stojí. Datový zdroj může být dokument na file serveru nebo MS Sharepointu.
SPA285 Rozšířené úkoly Rozšíření standardního modulu o možnost úkolovat uživatele systému, ne jen prodejce.
SPA234 Doprava Výkaz cest pro osobní auta a především nákladní vozidla (podklady pro fakturaci)
SPA235 Pracovní výkazy Vykazování práce uživatelů
SPA287 Kalendář Exchange Napojení NAV na kalendář MS Exchange
SPA302 Centrální číselníky Centrální správa číselníků pro evidenci karet v databázi s více firmami
SK001 Slovenská legislativa Rozšíření české legislativy o nezbytné úpravy vyžadující slovenskou legislativu

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *