Poradíme vám, jak lehce nastavit automatické účtování v Microsoft Dynamics NAV (či Business Central 365)

Toto období bylo velmi náročné pro mnoho firem. Nejspíš jste pocítili i vy obrovský stres okolo uzávěrkových operací. Součástí je právě i časové rozlišení nákladů. Náklady příštích období zahrnují vaše výdaje, které máte v aktuálním roce, ale nákladově spadají do období následujícího. Obecně můžeme říci, že v běžném období budete účtovat na vrub účtu 381 – Náklady příštích období. V následujícím období pak na vrub účtu nákladů a ve prospěch účtu 381. Typickým příkladem, kdy musíte použít časové rozlišení, je platba nájemného, či pojistného dopředu. Pokud v roce 2020 zaplatíte nájemné či pojistné na rok 2021, je platba výdajem roku 2020, avšak nákladem příštího období, tedy roku 2021. Microsoft Dynamics NAV nabízí možnost automaticky odložit náklady v rámci předdefinovaného plánu. Tato funkce výrazně snižuje čas a úsilí účtárny.

Šablony časového rozlišení
Prvním krokem při nastavování funkčnosti je vytvoření šablony časového rozlišení.

Nákupní objednávka / faktura
Vytvořte nákupní objednávku / fakturu a v řádku uveďte nákladový účet (nájemné, pojistné, aj.). Pro automatické účtování o nákladech příštího období vyberte ve sloupci Kód časového rozlišení vámi zadanou hodnotu.

Kontrola / úprava navrhované částky
Chcete-li zkontrolovat navrhované částky, klikněte na tlačítko Řádky – Plán časového rozlišení:

Zobrazí se navrhované rozúčtování:

V případě potřeby můžete upravit Částku, Metodu výpočtu, Počáteční datum, či Počet období. Využijte funkci Náhled účtování, který vám ukáže Související položky.

Souhrn časového rozlišení – Nákup
Pomocí sestavy Souhrn časového rozlišení – Nákup můžete zobrazit stav k datu odložení.

Tuto funkci lze využít i pro výnosy příštích období.

Chcete- li více informací, rádi Vám je poskytneme. Neváhejte se nás zeptat.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *