Dne 14. října vláda schválila několik dotačních programů pro podnikatele, které zasáhla koronavirová krize. Jedná se o prodloužení již stávajících dotačních programů, ale také o zavedení nových.

Covid – Nájemné II
Nárok na tento příspěvek mají podnikatelé, kteří provozují maloobchodní podnikatelskou činnost a poskytování služeb zákazníkům v provozovně, a kteří jsou v nájmu, a kterým bylo na základě přijatých opatření zakázáno nebo výrazně omezeno poskytování služeb zákazníkům a prodej zboží v těchto provozovnách.

Výše podpory tak činí 50% z celkového zaplaceného nájmu za období červenec až září 2020.

Více informací naleznete na portále mpo.cz zde.

Covid – Kultura
Z programu bude možné poskytnout příspěvek na marně vynaložené výdaje, které vznikly v souvislosti se zrušenými nebo přesunutými akcemi a kontinuální činností v oblasti kultury. Týká se to subjektů, jako jsou divadla, hudební kluby, odborné technické profese, ale i neziskových organizací, které profesionálně podnikají v kultuře. Jedná se o výdaje za přesunuté či zrušené kulturní akce a kontinuální činnost v kultuře, která byla kvůli mimořádným opatřením vlády v souvislosti s koronavirem od jara výrazně limitována a dosud je jednou z nejvíce zasažených oblastí. V této souvislosti můžou podnikatelé uplatnit marně vynaložené výdaje v období od 1. října 2019 do 20. listopadu 2020. 

Více informací naleznete na portále mpo.cz zde.

Covid – Bus
Zcela nový je dotační program Covid – Bus, který podpoří podnikatele v nepravidelné autobusové dopravě. Podpora je určena na kompenzaci propadu tržeb v důsledku epidemie COVID – 19 v období nouzového stavu. Jedna miliarda korun má pomoci podnikatelům v zájezdové dopravě přizpůsobit se stavu přepravního trhu do doby 2. čtvrtletí roku 2021.

Více informací na portále mdcr.cz zde.

Covid – Sport II
Program cílí především na profesionální sportovní kluby a pořadatele sportovních akcí.

Více informací naleznete na portále mpo.cz zde.

Vláda připravuje i návrh dotačního programu Agrocovid Potravinářství, který bude určen na podporu producentů potravin, jejichž produkce směřuje do oblasti veřejného stravování, které bylo zásadně omezeno krizovým opatřením vlády.  Podmínky programu bude vláda teprve schvalovat.

Antivirus Režim A
Doba uznatelnosti výdajů je prodloužena do 31. 12. 2020. V režimu A budou moci zaměstnavatelé obdržet příspěvek na výdaje vzniklé v říjnu, listopadu, prosinci. Uznatelným výdejem je náhrada mzdy vyplacená zaměstnanci z důvodu nařízení karantény (podle § 192 zákoníku práce).

Výše příspěvku zůstává zachována na 80 % uznatelných výdajů (náhrada mzdy vyplacená zaměstnanci + odpovídající výše zákonných odvodů), maximálně však 39 000 Kč na zaměstnance a měsíc.

Antivirus Režim B
Doba uznatelnosti výdajů byla prodloužena do 31. 12. 2020, a to za stejných podmínek jako doposud.

Výše podpory se nemění, nadále činí 60 % uznatelných výdajů, maximálně 29 000 Kč na jednoho zaměstnance za měsíc. Uznatelným výdajem jsou náhrady mzdy vyplacené z důvodu překážek v práci na straně zaměstnavatele podle § 207 až § 209 zákoníku práce, včetně pojistného odvedeného z této náhrady mzdy.

Více informací naleznete na portále mpsv.cz zde.

Chcete- li více informací, rádi Vám je poskytneme. Neváhejte se nás zeptat.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *