Podpora a úlevy pro podnikatele a zaměstance – koronavirus

Novinky
Jak velké budou škody? To nikdo nedokáže odhadnout. Nikdo netuší, co způsobilo v nebývale propojeném světě uzavírání hranic, škol, obchodů a firem malých i velkých. Ministerstvo financí připravilo pro fyzické a právnické osoby pomocnou ruku v podobě tzv. balíčku daňových úlev. My vám shrneme ty nejdůležitější. Pozastavení EETPozastavení EET znamená, že do konce roku 2020 nemusí poplatníci odesílat údaje o tržbách správci daně, nemusí vystavovat účtenky dle zákona o evidenci tržeb a nemají povinnost umístit informační oznámení. Poplatníci, kterým skončila nebo jim bude končit platnost certifikátu, mohou výměnu certifikátu odložit a potřebné kroky učinit před opětovným spuštěním evidence tržeb.Tedy nový zákon odsouvá povinnost evidence pro všechny vlny na 1. leden 2021, zároveň ostatní povinnosti (např. obnovení certifikátu) odkládá do 30. září. 2020. Během odkladu nedostanou firmy ani živnostníci žádné pokuty za…
Zobrazit více

Cestovní náhrady 2020

Vývoj
Při pracovních cestách v tuzemsku i do zahraničí máte podle zákona nárok na cestovní náhrady. Přinášíme vám základní informace o tom, kolik dostanete ve stravném a náhradách za použití vlastního auta v roce 2020. Také se dozvíte, jak se lze vypořádat s cestovní náhradou v systému Microsoft Dynamics NAV (či Business Central 365). Náhrady při cestování po České republice Stravné – „soukromý“ sektorZa každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné nejméně ve výši:a) 87 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,b) 131 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin, Stravné – „veřejný“ sektorZa každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné ve výši:a) 87 Kč až 103 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,b) 131 Kč až 158 Kč, trvá-li pracovní cesta déle…
Zobrazit více

Účtujete správně náklady příštích období?

Vývoj
Poradíme vám, jak lehce nastavit automatické účtování v Microsoft Dynamics NAV (či Business Central 365) Toto období bylo velmi náročné pro mnoho firem. Nejspíš jste pocítili i vy obrovský stres okolo uzávěrkových operací. Součástí je právě i časové rozlišení nákladů. Náklady příštích období zahrnují vaše výdaje, které máte v aktuálním roce, ale nákladově spadají do období následujícího. Obecně můžeme říci, že v běžném období budete účtovat na vrub účtu 381 – Náklady příštích období. V následujícím období pak na vrub účtu nákladů a ve prospěch účtu 381. Typickým příkladem, kdy musíte použít časové rozlišení, je platba nájemného, či pojistného dopředu. Pokud v roce 2020 zaplatíte nájemné či pojistné na rok 2021, je platba výdajem roku 2020, avšak nákladem příštího období, tedy roku 2021. Microsoft Dynamics NAV nabízí možnost automaticky odložit…
Zobrazit více

Spuštění 3. a 4. vlny EET od 1. května 2020

Novinky
Třetí a čtvrtá vlna EET má začít platit od 1. května Mezi povinné subjekty v obou vlnách patří ostatní činnosti (zejména řemeslníci, kadeřnice, kosmetičky, právníci, lékaři, aj.) a také se bude týkat vybraných řemesel a výrobních činností uvedených v Klasifikaci ekonomických činností (NACE) pod kódy 13–17, 20.4, 22, 23, 25, 31–33, 43, 95, 96. Podmínky, které nám nepřejí V naší republice nastaly velmi nepříznivé podmínky pro podnikatele. Především živnostníky a malé podnikatele postihují rozsáhlé škody v souvislosti s mimořádnými opatřeními, s nimiž přichází stát kvůli zastavení šíření nákazy koronaviru. Některé dopady mohou být pro mnohé doslova likvidační. Přesto ministerstvo financí neuvažuje o odložení třetí a čtvrté vlny elektronické evidence tržeb. Ta přitom zkomplikuje už tak těžkou situaci právě těm, kterým nynější situace a vládní opatření devastují živobytí - dalším zhruba…
Zobrazit více

Ohlédnutí za rokem 2019

Novinky
Hned v první polovině roku 2019 nás čekaly dvě výzvy ve formě dvou implementací. První společností, kterou čekal rozjezd nového informačního systému MS Dynamics NAV k 1.1.2019, byla firma HPM TEC, s.r.o. sídlící v Hustopečích. A hned od 1.4.2019 pak následovala společnost LIKO-S, a. s. ze Slavkova u Brna. Společnost HPM TEC, s.r.o. se zabývá prodejem spojovacího materiálu a službami v oblasti strojírenství. V roce 2019 se rozhodla přejít na novou verzi systému MS Dynamics NAV z důvodů využití nových technologií a možností dalšího rozvoje, které nabízí. Kromě standardních funkcionalit systému, jako jsou finance, nákup, prodej a sklady, byl implementován Warehouse management s napojením čteček. Pomocí nich jsou evidovány veškeré skladové pohyby a následně synchronizovány se systémem, což urychluje práci a snižuje chybovost. Jelikož společnost své produkty prodává i přes webshop, bylo…
Zobrazit více

Microsoft Dynamics BC – modul cenotvorba

Vývoj
Zajisté víte o tom, že Microsoft Dynamics BC je informační systém, který má mnoho možností, a když se k nim přidá ještě něco navíc, tak to potom stojí za to …. Máme pro Vás několik modulů, které Vám zajistí, aby vaše práce byla produktivnější a snadnější. Zajímá Vás více? Tedy, představíme Vám modul cenotvorba... Modul Cenotvorby je rozšířením standardních cen v MS Dynamics Business Central jak prodejních, tak i nákupních. Umožňuje evidovat na kartě zboží nebo pro skupinu zboží různé typy cen. Tyto ceny lze zadat ručně, vypočítat pomocí Sešitu požadavků nebo naimportovat pomocí funkce z aplikace MS Excel. Na veškeré ceny lze uplatňovat další systém slev (skupinová sleva, objemová, množstevní) popř. přirážka (za rozbalení). Chcete- li více informací, rádi Vám je poskytneme. Neváhejte se nás zeptat.
Zobrazit více

Microsoft Dynamics BC – modul zálohy

Vývoj
Zajisté víte o tom, že Microsoft Dynamics BC je informační systém, který má mnoho možností, a když se k nim přidá ještě něco navíc, tak to potom stojí za to …. Máme pro Vás několik modulů, které Vám zajistí, aby vaše práce byla produktivnější a snadnější. Zajímá Vás více? Tedy, představíme Vám modul zálohy... Zpracování záloh přijatých i vydaných je rozšířením funkcionality standardních modulů Finance, Nákup & Závazky a Prodej & Pohledávky. Zálohové faktury a daňové doklady k uhrazeným zálohám se zadávají ve stejné agendě jako běžné faktury, jsou odlišeny typem dokladu, podle něhož je možné filtrovat. Samozřejmostí jsou odlišné číselné řady těchto dokladů. Zálohová faktura se pouze zaeviduje, není účtována na účty hlavní knihy. Vystavený zálohový doklad je párován s platbou zálohy v bance nebo pokladně. Po zaúčtování zálohové platby…
Zobrazit více

Microsoft Dynamics BC – modul půjčovna

Vývoj
Zajisté víte o tom, že Microsoft Dynamics BC je informační systém, který má mnoho možností, a když se k nim přidá ještě něco navíc, tak to potom stojí za to …. Máme pro Vás několik modulů, které Vám zajistí, aby vaše práce byla produktivnější a snadnější. Zajímá Vás více? Tedy, představíme Vám modul půjčovny... Modul půjčovna je nadstavbou standardní funkcionality Plánování zdrojů. Umožňuje evidenci a správu půjčovaných předmětů a zápůjčních list včetně fakturace. Každý předmět k zapůjčení může mít vlastní evidenční kartu s příslušnými vlastnostmi a uvedeným množstvím. Na kartě je evidován přehled o jednotlivých zápůjčkách a vrácení s informacemi o dimenzích, který vzniká ze zápůjčních listů. Na základě tohoto přehledu a jednotlivých časech je prováděna fakturace ať už na jednotlivá střediska nebo externí subjekty. Postup je jednoduchý:Zaevidujte kartu předmětu půjčovnyZaložte nový zápůjční listVyplňte informace o…
Zobrazit více

Microsoft Dynamics BC – modul pokladna

Vývoj
Zajisté víte o tom, že Microsoft Dynamics BC je informační systém, který má mnoho možností, a když se k nim přidá ještě něco navíc, tak to potom stojí za to …. Máme pro Vás několik modulů, které Vám zajistí, aby vaše práce byla produktivnější a snadnější. Zajímá Vás více? Tedy, představíme Vám modul pokladny... Funkcionalita pokladen umožňuje zakládat pokladní doklady pro fyzický příjem a výdej peněz. V modulu pokladen je možné definovat číselné řady pro oba pokladní typy odlišně. Pro zjednodušený a stále se opakující výběr, je možné nastavit různé typy pokladních případů. Samozřejmostí jsou i měny pokladen, limity pokladen a práva pro zacházení s dokladem pro každého uživatele, který má do pokladny přístup. Pokud je MS Dynamics 365 Business Central rozšířen o modul Zálohy Spades, v pokladním dokladu lze jednoduše…
Zobrazit více

QR Platba / QR Faktura

Vývoj
Konec přepisování údajů z faktury? Ano, představujeme Vám novodobý prostředek, kterým ušetříte svůj čas. Stále častěji se potkáváme se čtverečkem vypadajícím jako nepovedené bludiště. Avšak v něm jsou právě skrytá potřebná data, která pomocí speciální aplikace či čtečky zobrazíte a přenesete do svého informačního systému. A jak to funguje?Společnost Spades s.r.o. pro Vás připravila nejen snadné, ale i jednoduché zaevidování faktur a realizaci jejich plateb pomocí QR kódů v systému Microsoft Dynamics NAV a Microsoft 365 Business Central. Díky modulu QR Faktura / QR Platba přenesete z faktury veškeré účetní údaje jako jsou variabilní symbol, datum vystavení, DUZP, datum splatnosti, informace o dodavateli, souhrnnou částku, aj. Díky jedinečnému QR kódu přečtete nejen fakturační údaje, ale také platební. Tzn. že už nemusíte přepisovat číslo účtu, když chcete fakturu zaplatit, ale můžete…
Zobrazit více