IMPLEMENTACE NAV

Nasazení informačního systému Microsoft Business NAV trochu jinak. Naše implementační metodologie vychází s principů agilního vývoje a jsme přesvědčeni, že díky tomu jsme schopni nabídnout implementaci, která bude:

  • levnější – minimalizuje se pracnost na vedlejší projektové činnosti, ale soustředíme se především na produkční, tento rozdíl je řádový a přináší hodinovou úsporu na projektu
  • cílenější – postupným vývojem s okamžitou presentací byť částečného pokroku docílíme minimalizaci programování mimo a uživatel je mnohem více spolutvůrce řešení
  • dochvilnější – proces je díky okamžitému sledování stavu vývoje možno mnohem lépe řídit z hlediska času a plánované termíny plnění pak jsou termíny, které jsou i skutečné
  • poctivější – při tomto typu vývoje se nesetkáte s pojmem „vícepráce“, klasickým to strašákem terasových implementačních metod
  • klidnější – protože od začátku vidíte pokroky, ihned vnímáte možnosti a Vaše nápady se postupně proměnují v řešení získáváte postupně jistotu, že konečné řešení bude to Vaše řešeni.

Nabídneme Vám implementaci jinak, i pro Vás to znamená ale myslet jinak. Nedostanete dokument návrhu, kde na začátku budete na papíru číst o dokonalém informačním systému který Vás čeká. Ale po 14 dnech uvidíte první krůček, třeba Vaše zboží v systému s Vašimi specialitami v jeho evidenci.