SERVIS

Microsoft Dynamics NAV

Známý též pod pojmem Navision. Máme více jak desetileté zkušenosti s tímto ERP systémem, více jak tři desítky implementací na všech pozicích, které se v rámci implementace vyskytují. Preferujeme budování dlouhodobého vztahu na pozici správce systému společnost na základě servisní smlouvy.

Aktivní přístup

Většina servisů je postavena na požadavcích, které v mnoha případech ani nezazní. Uživatelé postupují složitě s tím, že jinou cestu neznají. Nabízíme analýzu činností a popis alternativních postupů v rámci systému MS Dynamics NAV při použití stávajících prostředků nebo s možností doprogramování systému. V tomto ohledu máme proti konkurenci výhodu v tom, že jsme několik let působili v pozicích oponentů implementace jiných dodavatelů, známe tedy několik různých řešení v rámci ERP NAV a umíme doporučit to nejlepší. V pozici oponenta jsme se dostali i do situace, kdy jsme my potřebovali splnění svých požadavků a víme jaké to je, když se čeká na řešení, nebo řešení neodpovídá požadavkům.

Kontrolní dny

Pravidelné (měsíční, čtvrtletní) setkání s uživateli systému. Obejití pracovišť, seznámení se s aktuálním stavem, soupis požadavků, kontrola plnění požadavků z minulého kontrolního dne. Po každém kontrolním dni obdrží společnost zápis o provedených činnostech a výsledcích sledování.

Programování

Úpravy systému dle Vašich požadavků, optimalizace chodu, přidání nových funkcioanalit. Nabídka nových funkcionalit na základě zkušeností z jiných projektů.

Legislativní soulad

Zajistíme legislativní soulad Vašeho systému s Českou a Slovenskou legislativou buď za paušální částku ročně, nebo v rámci služeb.