Nabídneme Vám implementaci jinak, i pro Vás to znamená ale myslet jinak. Nedostanete dokument návrhu, kde na začátku budete na papíru číst o dokonalém informačním systému který Vás čeká. Ale po 14 dnech uvidíte první krůček, třeba Vaše zboží v systému s Vašimi specialitami v jeho evidenci.

Zajistíme pro Vás správu a údržbu Vašeho ERP Microsoft Dynamics NAV:
– analýza a optimalizace procesů
– plnohodnotná správa, údržba a rozvoj systému
– upgrade Vašeho systému
– implementace nového systému
– školení uživatelů i v rámci dotačních titulů
– klasický helpdesk a pomoc uživatelům při jejich činnosti

Aktivní přístup

Většina servisů je postavena na požadavcích, které v mnoha případech ani nezazní. Uživatelé postupují složitě s tím, že jinou cestu neznají. Nabízíme analýzu činností a popis alternativních postupů v rámci systému MS Dynamics NAV při použití stávajících prostředků nebo s možností doprogramování systému. V tomto ohledu máme proti konkurenci výhodu v tom, že jsme několik let působili v pozicích oponentů implementace jiných dodavatelů, známe tedy několik různých řešení v rámci ERP NAV a umíme doporučit to nejlepší. V pozici oponenta jsme se dostali i do situace, kdy jsme my potřebovali splnění svých požadavků a víme jaké to je, když se čeká na řešení, nebo řešení neodpovídá požadavkům.

Kontrolní dny

Pravidelné (měsíční, čtvrtletní) setkání s uživateli systému. Obejití pracovišť, seznámení se s aktuálním stavem, soupis požadavků, kontrola plnění požadavků z minulého kontrolního dne. Po každém kontrolním dni obdrží společnost zápis o provedených činnostech a výsledcích sledování.

Programování

Úpravy systému dle Vašich požadavků, optimalizace chodu, přidání nových funkcioanalit. Nabídka nových funkcionalit na základě zkušeností z jiných projektů.

Legislativní soulad

Zajistíme legislativní soulad Vašeho systému s Českou a Slovenskou legislativou buď za paušální částku ročně, nebo v rámci služeb.